Bestsellery
AdeSil sytmulator wzrostu 1 kg

AdeSil sytmulator wzrostu 1 kg

50,93 zł
16

AdeSil to naturalna amorficzna ziemia okrzemkowa o certyfikowanej jakości spożywczej. Jej ogromny potencjał kryje się w organicznej formie długodziałającego krzemu oraz niezwykłych właściwościach samych pancerzyków okrzemek, a także ich ujemnie naładowanych mikroporów.

Ilość

Amorficzna ziemia okrzemkowa Perma-Guard AdeSil jest naturalnie występującą w przyrodzie formą krzemu. Powstała w wyniku osadzania się w zbiornikach wodnych, pancerzyków jednokomórkowych glonów – okrzemek. Oglądana pod mikroskopem ziemia okrzemkowa wygląda jak różnokształtne, cylindryczne rurki posiadające liczne pory. Substancja ta posiada wyjątkowo korzystne właściwości dla ludzi, zwierząt i roślin.

Stymulator wzrostu AdeSil jest naturalną amorficzną ziemią okrzemkową o wysokiej zawartości krzemionki (92% Si02, 43% Si). Przeznaczony jest do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb. Jego stosowanie powoduje polepszenie wzrostu i plonowania roślin oraz jakości owoców. Pozytywny wpływ na roślinę obserwuje się szczególnie w warunkach stresu abiotycznego tj.: niedoboru wody, silnego zakwaszenia gleby lub silnej operacji słonecznej w okresie wzrostu owoców. Twarde pancerzyki okrzemek, działając czysto mechanicznie, doskonale też sprawdzają się w ograniczaniu szkód wyrządzanych przez występowanie szkodników.

Najważniejsze cechy AdeSilu

Dzięki okrzemkom, Perma-Guard AdeSil ma zdolność absorbowania płynów, nawet do 130% i gazów do 150%. W praktyce przekłada się to na zdolność zatrzymywania NH3+ w glebie.

Preparat ten zwiększa również tolerancję roślin na suszę, a także na zasolenie. Wysycenie czapeczki stożka wzrostu sprawia, że korzenie łatwiej przerastają zwięzłą glebę. Wykazano, że zaopatrzenie roślin w krzem powoduje znaczny rozwój sytemu korzeniowego, co bezpośrednio przekłada się na większe pobranie składników pokarmowych oraz wody.

W efekcie roślina jest silniejsza i wytwarza większą biomasę. To z kolei przekłada się na wysokość i jakość plonu.

Zastosowanie Perma-Guard AdeSilu powoduje również wzmocnienie ścian komórkowych roślin utrudniając szkodnikom ich uszkodzenie. Z doświadczeń w stosowaniu amorficznej ziemi okrzemkowej wynika, że działając czysto mechanicznie okrzemki znacznie ograniczają występowanie mszycy oraz szkodników o gryzącym aparacie gębowym.

Ponadto:

 • jest to długo działająca forma krzemu,
 • skutecznie blokuje toksyczne działanie glinu i metali ciężkich
 • można go stosować doglebowo i nalistnie
 • podnosi odporność na stres środowiskowy, w tym wywołany występowaniem szkodników
 • zwielokrotnia rozwój korzeni
 • zwiększa pobieranie składników pokarmowych (fosforu, potasu) – nawet o 30%
 • zmniejsza parowanie wody o ok. 20%
 • zwiększa odporność roślin na przymrozki
 • zwiększa intensywność fotosyntezy
 • sprzyja rozwojowi bakterii Azotobacter, zmniejsza straty azotu
 • zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne, także spowodowane przez szkodniki i choroby
 • podnosi plon i jego jakość
 

Jak stosować AdeSil?

AdeSil można użyć w postaci wodnej zawiesiny poprzez oprysk powierzchni gleby lub nadziemnych części rośliny. Może być on użyty także w postaci pylistej poprzez rozsypanie na powierzchnię gleby wokół drzew/krzewów/warzyw. Oprysków nie należy wykonywać w warunkach intensywnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury powietrza (> 25C) lub silnego wiatru (> 5 m/s).

Przygotowując ciecz roboczą należy wlać do zbiornika opryskiwacza 50-70% ilości wody przewidzianej do zastosowania . Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić zbiornik wadą. Dostosować średnicę dysz. Stosować rozpylacze tworzące krople o średniej wielkości. Uzyskaną zawiesinę zużyć w ciągu kilku godzin od sporządzenia.

Jak dawkować AdeSil?

Przy założeniu standardowych warunków uprawy proponowane dawki preparatów powinny stanowić wystarczające wsparcie dla rośliny w większości spodziewanych stresów środowiskowych. W przypadku wystąpienia silniejszych stresów niż zwykle (spodziewane przymrozki, silna presja patogenów osłabiających roślinę), należy dostosować dawki preparatów i ilość zabiegów do indywidualnych warunków uprawowych. W przypadku wystąpienia bardzo silnego stresu biotycznego i abiotycznego można zastąpić preparat AdeSil preparatem SiliTom, należy jednak pamiętać o zmianie dysz na grubokropliste, ciągle włączonym mieszadle i wypłukaniu opryskiwacza po oprysku.

Poniżej przedstawiamy zalecane sposoby, terminy aplikacji oraz dawki preparatu AdeSil:

Specyficzne kody

Opinie
Napisz swoją opinię

AdeSil sytmulator wzrostu 1 kg

AdeSil to naturalna amorficzna ziemia okrzemkowa o certyfikowanej jakości spożywczej. Jej ogromny potencjał kryje się w organicznej formie długodziałającego krzemu oraz niezwykłych właściwościach samych pancerzyków okrzemek, a także ich ujemnie naładowanych mikroporów.

Napisz swoją opinię